Το έργο μας παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) με τίτλο "Η Συμβολή της Γεωργικής Μηχανικής στον Ψηφιακό και Πράσινο Μετασχηματισμό της Ελληνικής Γεωργίας". Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://egme.gr/program/