Εταίροι

Εταίροι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ΕΚΕΤΑ-ΙΒΟ

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Περιγραφή

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000 και είναι το μόνο ερευνητικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος και ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα. Πάνω από 800 άτομα εργάζονται στο ΕΚΕΤΑ με την πλειοψηφία τους να είναι επιστήμονες. Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει ένα μεγάλο αριθμό διακρίσεων και βραβείων (ERC Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά ακόμη). Έχει επίσης συμμετάσχει με επιτυχία σε πάνω από 1,200 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ με συμμετέχοντες πάνω από 1100 διεθνείς οργανισμούς ως εταίρους) που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, κορυφαίες βιομηχανίες των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ευρώπης αλλά και από την Ελληνική κυβέρνηση μέσω της ΓΓΕΚ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας).

Το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει στο έργο με το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ). Το IBO επικεντρώνεται στον επιστημονικό τομέα της γεωργικής τεχνολογίας και στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα της μηχανικής των βιο-συστημάτων (bio-systems engineering) στα πλαίσια ενοποίησης πολυεπιστημονικών και διεπιστημονικών ειδικοτήτων και ερευνητικών μονάδων. Ταυτόχρονα, οι ερευνητικές προτεραιότητες του ΙΒΟ περιλαμβάνουν την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση (rational environmental management) και την αξιολόγηση της αειφορίας των δραστηριοτήτων βιοπαραγωγής (bio-production activities assessment), καθώς και την βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τις δραστηριότητες αυτές, στοχεύοντας στην υιοθέτηση των βασικών αρχών της κυκλικής οικονομίας (circular economy).

Η φιλοσοφία του IBO βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη τεχνολογιών αφιερωμένων στον τομέα των συστημάτων βιοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης, της ευημερίας και της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων αυτών, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέα τεχνολογικά πρότυπα για άλλους τομείς.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ΓΠΑ

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Περιγραφή

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο παλαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και συνεισφέρει από το 1920, συνεχώς και ασταμάτητα στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, παρέχοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις επιστήμες που σχετίζονται με την γεωργία. Το ΓΠΑ επιτελεί το 1/3 της γεωργικής έρευνας στην Ελλάδα. Το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια πράσινη έκταση κοντά στην Ακρόπολη, στην καρδιά των αρχαίων ελαιώνων. Το ΓΠΑ περιλαμβάνει ένα συγκρότημα 16 κτηρίων με αίθουσες διδασκαλίας, 48 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών καθώς και εκτεταμένες γεωργικές εγκαταστάσεις όπως δενδροκομείο, αμπελώνες, πειραματικούς αγρούς, κήπους καλλωπιστικών φυτών, θερμοκήπια, βουστάσια και προβατοστάσια, ορνιθοτροφείο, γαλακτοκομείο και ενυδρείο σε μια συνολική έκταση 1800 στρεμμάτων. Η συνεισφορά του ΓΠΑ σχετίζεται με ένα ευρή φάσμα ζητημάτων σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινή ζωή των ελλήνων αλλά και των ευρωπαίων πολιτών. Τα ζητήματα αυτά αφορούν: την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, την διατήρηση των υδατικών πόρων, την βιολογική γεωργία, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Το ΓΠΑ συμμετέχει στο έργο με (α) το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας και (β) το Εργαστήριο Αμπελολογίας.

ENTRADE

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

ENTRADE

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Περιγραφή

H Energy Trading είναι μια εταιρία παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας. Ιδρύθηκε το 2007 με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας από τους Δρ. Σταύρο Λαζάρου και Τερζή Κωνσταντίνο με βασικό σκοπό την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρία δραστηριοποιήθηκε εντατικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αναπτύσσοντας έργα και επενδύοντας σε αυτές. Παράλληλα, ανέπτυξε κατασκευαστική δραστηριότητα με έμφαση τον χώρο των Φωτοβολταϊκών μέσω της θυγατρικής της εταιρίας C Energy ΕΠΕ.

Η εταιρία εκτός των άλλων, προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και την βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Το όραμα της EnTrade είναι: (α) Να αναπτύξει δραστηριότητες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την επέκτασή της στις Αγορές των Βαλκανίων, της Τουρκίας και της Ιταλίας, (β) να επενδύσει στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές και πιο συγκεκριμένη στην ανάπτυξη ιδιόκτητων Αιολικών Πάρκων, Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Μικρών Υβριδικών Έργων με χρήση Φωτοβολταϊκών και μπαταριών και Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα και Βιομάζα και (γ) να παράσχει ενεργειακές υπηρεσίες προς τρίτους (ESCO) καθώς και υπηρεσίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση τεχνολογιών όπως οι μηχανές Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC), η Μίκρο Συμπαραγωγή (micro-CHP), οι τεχνολογίες κελιών καυσίμου (Fuel Cells) καθώς και άλλων συμβατικών τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων της βιομηχανίας, της ναυτιλίας αλλά και του εμπορικού τομέα.

GIZELIS ROBOTICS

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

GROB

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Περιγραφή

Η εταιρεία GIZELIS ROBOTICS ιδρύθηκε για να προσφέρει στην Παγκόσμια Βιομηχανία υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Αποτελεί τη νεότερη εταιρεία του ομίλου εταιρειών της ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΕ, που είναι από τους παλαιότερους κατασκευαστές μηχανημάτων επεξεργασίας ελασμάτων στον κόσμο με εξαγωγές άνω του 80% της παραγωγής της. Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί που την απαρτίζουν έχουν πολυετή εμπειρία πάνω στον τομέα της ρομποτικής, με πολυάριθμες εφαρμογές στο χώρο της Βιομηχανίας. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας, μπορεί να αναπτύσσει νέες εφαρμογές και να κάνει όλες τις απαραίτητες δοκιμές που χρειάζονται για να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η GIZELIS ROBOTICS αποτελεί τον ενδεδειγμένο Σύμβουλο/Συνεργάτη που έχει στόχο την ανάπτυξη και θέλει να ηγηθεί της αγοράς που δραστηριοποιείται. Στόχος της είναι η παροχή «Λύσεων Συστημάτων Αυτοματοποίησης» που θα οδηγήσουν στην αύξηση της Παραγωγικότητας, της Ποιότητας, της Ευελιξίας και της Προσαρμοστικότητας στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς και των αναγκών των πελατών.