Οι ομάδες των ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ και Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφθηκαν τον πιλοτικό αμπελώνα στα Σπάτα προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις του UAV. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία καθώς το UAV προσγειώθηκε όλες τις φορές με αποδεκτή απόκλιση εντός της ορισμένης περιοχής.

Δείτε το σχετικό βίντεο: https://youtu.be/Q4SFvNrCokE