3 – Ποιος είναι ο κύριος στόχος του έργου;

Ο πρωταρχικός στόχος του AγροΣΥΣ είναι η ανάπτυξη ενός αυτόνομου συνεργατικού ρομποτικού συστήματος αμπελουργίας ακριβείας που θα ενσωματώνει ηλεκτροκίνητα επίγεια και εναέρια μη-επανδρωμένα οχήματα και μικρής κλίμακας ηλιακούς σταθμούς φόρτισης.