ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΑΓΡΟΣΥΣ

Το μονοπάτι για την επίτευξη ενός πλήρως αυτοματοποιημένου αμπελώνα με χρήση ηλιακής ενέργειας και μη επανδρωμένων οχημάτων

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου αυτόνομου συστήματος αμπελουργίας ακριβείας
  • Εκτέλεση εργασιών από ηλεκτροκίνητα UAV και UGV
  • Φόρτιση οχημάτων από ηλιακούς σταθμούς φόρτισης εντός του αμπελώνα
  • Ενσωμάτωση τεχνολογιών (α) παρακολούθησης της ευρωστίας και του όγκου της βλάστησης και (β) μέτρησης της υδατικής καταπόνησης των πρέμνων, με στόχο τον προγραμματισμό της άρδευσης και την εκτίμηση της ωρίμανσης της παραγωγής για την διενέργεια επιλεκτικού τρυγητού

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter και μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του έργου

ΑΠΟ ΤΟ BLOG ΜΑΣ

Τελευταία νέα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μάθετε περισσότερα για το ΑγροΣΥΣ
Το μονοπάτι για την επίτευξη ενός πλήρως αυτοματοποιημένου αμπελώνα με χρήση ηλιακής ενέργειας και μη επανδρωμένων οχημάτων
Ο πρωταρχικός στόχος του AγροΣΥΣ είναι η ανάπτυξη ενός αυτόνομου συνεργατικού ρομποτικού συστήματος αμπελουργίας ακριβείας που θα ενσωματώνει ηλεκτροκίνητα επίγεια και εναέρια μη-επανδρωμένα οχήματα και μικρής κλίμακας ηλιακούς σταθμούς φόρτισης

• οι αμπελώνες έχουν ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό: απαιτείται να παρακολουθούνται ταυτόχρονα η άνω και η πλευρική βλάστηση των πρέμνων για την πλήρη διάγνωση της κατάστασης του αμπελώνα

• επομένως, ο συνδυασμός UAV και UGV μπορεί να δώσει την λύση για την παρακολούθηση των πρέμνων σχεδιάζοντας τρισδιάστατους χάρτες των χαρακτηριστικών της βλάστησης του αμπελώνα, συνδυάζοντας εναέρια και επίγεια δεδομένα

• ο αμπελώνας του ΓΠΑ, (350 στρ) θα παρακολουθείται με πτήσεις (UAV) και επίγεια παρατήρηση (UGV) σε επιλεγμένα φαινολογικά στάδια της αμπέλου (Άνθηση, Καρπόδεση, Πράσινη Ράγα, Περκασμός, Ωρίμανση)

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού απαιτεί μεγέθυνση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, η οποία διακινδυνεύεται από πολλές προκλήσεις όπως η μεταβολή του κλίματος, η έλλειψη εργατικού δυναμικού και το κόστος απόδοσης της παραγωγικότητας. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση Τεχνολογιών Ευφυούς Γεωργίας (ΤΕΓ) αυξάνει ταχέως και δείχνει να αποτελεί αξιόπιστη λύση για τις ανωτέρω προκλήσεις. Οι ΤΕΓ περιλαμβάνουν συστήματα διαχείρισης γεωργικών πληροφοριών (FMIS), συστήματα γεωργίας ακριβείας (ΓΑ), γεωργικούς αυτοματισμούς και ρομποτικές εφαρμογές που (α) αυξάνουν την απόδοση, (β) βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων, (γ) κάνουν ορθολογική και αποτελεσματική τη χρήση των εισροών, (δ) μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και (ε) προστατεύουν τους εδαφοϋδατικούς πόρους.

Ενώ οι ΤΕΓ που αφορούν τα FMIS, τις μεθόδους ΓΑ και τους αυτοματισμούς έχουν αναπτυχτεί εμπορικά, μόνο λίγες περιπτώσεις ρομποτικών συστημάτων βρίσκονται σε εμπορικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, η ρομποτική παρουσιάζει μεγάλη εξέλιξη, αφού αυτόνομα μη επανδρωμένα εναέρια (UAV) και επίγεια (UGV) οχήματα ενσωματώνουν προοδευτικά τεχνολογικό εξοπλισμό με σκοπό την παρακολούθηση καλλιεργειών και την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών. Η χρήση τους μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, την κερδοφορία, την ασφάλεια της εργασίας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Όμως, ακόμα και τα εμπορικά διαθέσιμα UAV και UGV για γεωργική χρήση λειτουργούν ως μεμονωμένες λύσεις και όχι ως ένα συνδυασμένο σύστημα που τα δύο μέσα αλληλοβοηθούνται.

Ο πρωταρχικός στόχος του AγροΣΥΣ είναι η ανάπτυξη ενός αυτόνομου συνεργατικού ρομποτικού συστήματος αμπελουργίας ακριβείας που θα ενσωματώνει ηλεκτροκίνητα επίγεια και εναέρια μη-επανδρωμένα οχήματα και μικρής κλίμακας ηλιακούς σταθμούς φόρτισης.