Δομή έργου

To ΑγροΣΥΣ αποτελείται από 6 Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ.1 Γεωργικό σκέλος: Συνδυαστική παρακολούθηση του αμπελώνα μέσω UAV και UGV)

 • Συλλογή δεδομένων
 • Επεξεργασία δεδομένων βάσει αλγορίθμων
 • Λήψη αποφάσεων κατάλληλων γεωργικών πρακτικών

ΕΕ.2 Πλήρες σύστημα αυτόνομης πλοήγησης και ενεργειακής διαχείρισης UAV και UGV

 • Εγκατάσταση αισθητήρων
 • Δημιουργία αλγορίθμων για την αναγνώριση και αποφυγή εμποδίων

ΕΕ.3 Μικρής κλίμακας ηλιακοί σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών UAV/UGV

 • Σχεδιασμός
 • Επικοινωνία με UAV & UGV
 • Συλλογή δεδομένων
 • Σύστημα λήψης αποφάσεων

ΕΕ.4 Ρομποτικοί βραχίονες

 • Επιλογή
 • Εγκατάσταση
 • Επιλογή ρευματολήπτη
 • Προγραμματισμός

ΕΕ.5 Εγκατάσταση σε πειραματικό αμπελώνα του ΓΠΑ (350 στρεμ.)

 • Δοκιμή για βελτιστοποίησή του για μια παραγωγική περίοδο

ΕΕ.6 Ανάλυση περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων

 • Διερεύνηση πιθανής εμπορικής αξιοποίησης – Πνευματική Ιδιοκτησία

ΟΡΟΣΗΜΑ

Mήνας 6

Ενσωμάτωση Αισθητήρων στα UAV, UGV

Mήνας 12

Πλοήγηση UAV και UGV

Εγκατάσταση 2 ηλιακών σταθμών φόρτισης

Mήνας 20

Ρομποτικοί βραχίονες

Mήνας 30

FMIS

Πλήρες αυτόνομο σύστημα

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ

Αυτή η ενότητα θα ενημερωθεί όταν θα είναι διαθέσιμα τα πρώτα αποτελέσματα από τις επιτόπιες δοκιμές στα πλαίσια της EE.5