Ερευνητικές Δημοσιεύσεις και Άρθρα

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η συγγραφή τουλάχιστον 9 επιστημονικών άρθρων για υποβολή σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, με συν-συγγραφείς ερευνητές από τους ερευνητικούς φορείς και τις εταιρίες. Οι σχετικοί σύνδεσμοι θα αναρτώνται στην σελίδα αυτή.

  • Επιστημονική δημοσίευση σχετικά με τα πειραματικά αποτελέσματα του συστήματος συνδυαστικής παρακολούθησης του αμπελώνα του ΓΠΑ μέσω UAV και UGV και του συστήματος λήψης αποφάσεων
  • Επιστημονική δημοσίευση σχετικά με τα πειραματικά αποτελέσματα του συστήματος πλοήγησης των UAV και UGV
  • Επιστημονική δημοσίευση σχετικά με τις πειραματικές δοκιμές της λειτουργίας του στόλου σε πραγματικές συνθήκες αμπελώνα
  • Επιστημονική δημοσίευση σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας των σταθμών φόρτισης και του στόλου των UAV και UGV
  • Επιστημονική δημοσίευση σχετικά με το σύστημα λήψης αποφάσεων
  • Επιστημονική δημοσίευση σχετικά με το σχεδιασμό των νέων ρομποτικών βραχιόνων και του συστήματος ελέγχου
  • Επιστημονική δημοσίευση σχετικά με τις πειραματικές δοκιμές των ρομποτικών βραχιόνων και του συστήματος ελέγχου
  • Επιστημονική δημοσίευση σχετικά με τον έλεγχο φόρτισης/εκφόρτισης του στόλου των UGV και UAV και σταθμών φόρτισης
  • Επιστημονική δημοσίευσησχετικά με τις πειραματικές δοκιμές του πλήρους συστήματος ΑΓΡΟΣΥΣ