1 – Γιατί να δοκιμαστεί αυτό το σύστημα σε αμπέλι;

• οι αμπελώνες έχουν ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό: απαιτείται να παρακολουθούνται ταυτόχρονα η άνω και η πλευρική βλάστηση των πρέμνων για την πλήρη διάγνωση της κατάστασης του αμπελώνα

• επομένως, ο συνδυασμός UAV και UGV μπορεί να δώσει την λύση για την παρακολούθηση των πρέμνων σχεδιάζοντας τρισδιάστατους χάρτες των χαρακτηριστικών της βλάστησης του αμπελώνα, συνδυάζοντας εναέρια και επίγεια δεδομένα

• ο αμπελώνας του ΓΠΑ, (350 στρ) θα παρακολουθείται με πτήσεις (UAV) και επίγεια παρατήρηση (UGV) σε επιλεγμένα φαινολογικά στάδια της αμπέλου (Άνθηση, Καρπόδεση, Πράσινη Ράγα, Περκασμός, Ωρίμανση)